Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 28.10.2019

0
Vimpelin Saarikenttä ja kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti muun muassa seuraavaa, kokouksessaan 28.10.

Valtuustoaloite / määräraha avustuksen myöntämiseksi Isokankaantien kevyenliikenteen väylälle

Kunnanhallitus päättää, että avustus käsitellään sen jälkeen, mikäli avustushakemuksen tekee voittoa tavoittelematon rekisteröity taho, esim. kyläyhdistys ja hakemuksessa eritellään selkeästi hankkeen kustannusarvio ja siihen haettavan avustuksen määrä ja kohde.

Käsittely: Keskustelun aikana Terhi Honkonen esitti Markku Lapinkorven kannattamana, että määräraha myönnettäisiin suoraan ilman vaatimusta, että avustusta hakee jokin yhdistys tai että, kunta maksaisi avustuksen laskuja vastaan.

Koska oli tehty kannatettu esitys kunnanjohtajan esitystä vastaan, puheenjohtaja totesi, että asiassa suoritetaan äänestys nimenhuutoäänestyksenä. Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Terhi Honkosen tekemää ja Markku Lapinkorven kannattamaa esitystä, äänestävät EI.

Äänestystapa hyväksyttiin ja suoritettiin nimenhuutoäänestys. Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Laakso, Ammesmäki, Rannanpää ja Timo) ja 3 EI-ääntä (Lapinkorpi, Arpala ja Honkonen).

 Kunnanhallitus hyväksyi äänin 4 – 3 kunnanjohtajan päätösesityksen.

Tuloveroprosentti vuodelle 2020

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 tuloveroprosentiksi päätetään 22,25 %.

Perustelut: Ennuste vuoden 2019 tilinpäätös näyttää muodostuvan alijäämäiseksi. Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu uudessa kuntalaissa. Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu. Erityisesti konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa.

Konsernitasolla tarkasteltuna talouden suunnittelu ja konserniohjaus vaativat erityistä huomiota.

Vuoden 2020 talousarvio on valmistumassa ja alustavan luonnoksen mukaan tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen arvioidaan jäävän lähelle nollaa. Toimintatuottojen on arvioitu kasvavan 2 % ja toimintamenojen 1,2 % – toimintakatteen kasvu 1,1 %. Kuntien työ- ja virkaehtosopimuksien voimassaolo päättyy 31.3.2020 ja uusien sopimusten neuvottelut eivät ole vielä aktiivisesti käynnissä. Mikäli palkkataso kokonaisuutena nousee yli 1 %:n, tulee se näkymään toimintamenoissa ja siellä erityisesti palvelujen oston kallistumisena. Lisäksi perusturvan palvelut vaativat vuosittain jatkossakin lisäresurssointia.

Perustetta tuloveroprosentin laskemiselle ei ole.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vimpelin kunnan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020 hyväksytään seuraavasti:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
  • Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,65 %
  • Muu kuin vakituisten asuinrakennusten
  • kiinteistöveroprosentti                                     1,30 %
  • Rakentamattomien tonttien (kaava-alueella) kiinteistö- veroprosentti                                                                                3,00 %
  • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti       0,00 %

Perustelut: Ennuste vuoden 2019 tilinpäätös näyttää muodostuvan alijäämäiseksi. Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu uudessa kuntalaissa. Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu. Erityisesti konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa.

Konsernitasolla tarkasteltuna talouden suunnittelu ja konserniohjaus vaativat erityistä huomiota.

Vuoden 2020 talousarvio on valmistumassa ja alustavan luonnoksen mukaan tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen arvioidaan jäävän lähelle nollaa. Toimintatuottojen on arvioitu kasvavan 2 % ja toimintamenojen 1,2 % – toimintakatteen kasvu 1,1 %. Kuntien työ- ja virkaehtosopimuksien voimassaolo päättyy 31.3.2020 ja uusien sopimusten neuvottelut eivät ole vielä aktiivisesti käynnissä. Mikäli palkkataso kokonaisuutena nousee yli 1 %:n, tulee se näkymään toimintamenoissa ja siellä erityisesti palvelujen oston kallistumisena. Lisäksi perusturvan palvelut vaativat vuosittain jatkossakin lisäresurssointia.

Perustetta kiinteistöveroprosenttien laskemiselle ei siten ole.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vapaa-aikasihteerin viran perustaminen

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

1) Vimpelin kunnan organisaatioon perustetaan vapaa-aikasihteerin virka 1.1.2020 lukien ja

2) virkaa ei julisteta haettavaksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa, kohta 5, olevin perustein

3) virkaan nimetään vapaa-aikaohjaaja Ari Takala 1.1.2020 lukien.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vimpelin Yrittäjien 50-vuotisjuhla

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin Yrittäjien 50-vuotisjuhlagaala-vastaanotolle Vimpelin kunnan virallisina edustajina osallistuu kunnanjohtaja, valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto.

Hyväksyttiin

Suomen lasten Itsenäisyysjuhla 2019

Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajiksi oppilaskunnan edustajat: Jenna-Justiina Mäenpään ja Rasmus Joohsin sekä vastaa heidän sekä heidän huoltajiensa (2) matkakuluista juhlaan sekä mahdollisista majoituskuluista.

 Päätösehdotus hyväksyttiin.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI