Vimpelin kunnanhallitus päätti etäyhteyksistä

0
Vimpelin Saarikenttä ja kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.5. mm. seuraavasti:

Valtuustoaloite / Etäyhteyksien käyttäminen kunnan hallintoelimien kokouksissa / Hallintosäännön muutos

Kunnanhallitus päättää kuntalain 90 a §:n nojalla, että Vimpelin kunnan hallintosäännöstä poiketen valtuuston päätöksenteossa noudatetaan seuraavia määräyksiä:

Valtuusto voi käsitellä asiat myös varsinaisessa kokouksessaan, joka pidetään sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous) kuntalain 99 a §:n mukaisilla edellytyksillä ja noudattaen kuntalain 98 §:n mukaista sähköistä päätöksentekomenettelyä.

Yleisölle järjestetään mahdollisuus seurata valtuuston julkista sähköistä kokousta internetin kautta ja / tai kokouskutsussa mainitussa tilassa.

Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Kunnanhallitus vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia valtuuston kokousten osalta. Muiden toimielimien kokouksia koskien vastuu on esittelevällä viranhaltijalla.

Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokous pidetään kokonaan sähköisenä tai mikäli kokoukseen voi osallistua sähköisesti.

Mikäli osa osallistuu sähköisen ympäristön avulla, tulee jäsenen tehdä ilmoitus osallistumistavastaan kolme vuorokautta ennen kokousta.

Toimielimien kokouksissa noudatetaan sähköisen kokouksen ohjetta.

Hyväksyttiin.

RAUHANPUISTO -TILAN MYYNTI

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

  • Vimpelin kunta myy Rauhanpuisto 934-4040-44-1 -tilasta, pinta-ala n. 4160 m2 Juulia ja Sami Kuulalle
  • kauppahinta on 3994 euroa
  • kunnanvaltuusto hyväksyy kauppakirjan ja
  • oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

Hyväksyttiin.

Lahjakirjan kumoaminen / Vimpeli-seura

Kunnanhallitus hyväksyy lahjakirjan kumoamista koskevan asiakirjan Vimpelin kunta / Vimpeli-seura.

Hyväksyttiin.

Kuntalaisaloite / Talokohtaiset vesisulkuventtiilit

Kunnanhallitus lähettää asian tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi.

Hyväksyttiin.

Samalla kehotetaan teknistä lautakuntaa käsittelyssään ottamaan huomioon, että vuoden 2004 jälkeen solmituissa liittymäsopimuksissa, vesihuoltolaitos on vaatinut vesihuoltolaitteistoon asennettavaksi sulkuventtiilin, jonka omistaja on kustantanut, kuten myös muun vesihuoltolaitteiston, liittämiskohtaan saakka.

Sulkuventtiili on vaadittu asennettavaksi asiakkaan kustannuksella myös aikaisemmin rakennettuihin liittymiin muutostöiden yhteydessä, mikäli sulkuventtiili ei ole aikaisemmin kuulunut vesihuoltolaitteistoon.

Vesihuoltolaitteisto kuuluu liittyjän kustannettavaksi vesihuoltolain 13 §:n mukaan liittämiskohtaan saakka.


 

 

 

 

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI