Virrat helpottaa paikkakunnalle muuttoa

0
Samassa "laivassa" ollaan... (Kuva: Virrat kaupunki)

Virrat madaltaa kynnystä muuttoon uusien työntekijöiden 50 % vuokrahuojennuksella

Moni kaipaa nyt elintilaa maalta, mutta kaipaa rohkaisua muuttaa työn perässä pois suuresta keskuksesta.  Tilanteen helpottamiseksi Juhannuskaupungin yritysten uusien työntekijöiden käyttöön tarjotaan vuokra-asuntoja 50 % alennuksella. Tämän Virtain kaupungin kokeilun tavoitteena on helpottaa työvoiman saantia ja houkutella potentiaalisia muuttajia asumaan ja työskentelemään paikkakunnalla.

– Kaupunki on päättänyt tukea vuokrahuojennuksella uusia työntekijöitä, jotka ovat saaneet työpaikan ja ovat kiinnostuneet muuttamaan työnperässä Virroille. Tällä toivotaan myös voitavan helpottaa uuden työvoiman rekrytointia ja sitouttamista yrityksissä,- kertoo kaupunginjohtaja Juha Viitasaari.

Huojennusta on mahdollista saada määräaikaisesti korkeintaan 30.4.2021 saakka, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu normaalihintaisena. Vuokrahuojennus hyvitetään suoraan vuokrassa. Vaatimuksena on, että henkilö on kirjoilla Virroilla 31.12.2020. Ellei tämä toteudu, kaupungilla on oikeus laskuttaa muuttajaa vuokra-ajalta huojennukseen verran. Vuokrahuojennukseen ovat oikeutettuja 11.5.2020 jälkeen työsuhteessa aloittaneet.

Tuen saamisen ehtona on, että alueella sijaitseva yritys osoittaa vähintään yhdellä kotitalouteen muuttavalla henkilöllä olevan vuokra-aikaa koskeva työsopimus. Työnantaja ilmoittaa uuden työntekijän rekrytoinnista ja oikeudesta vuokrahuojennukseen suoraan Pohjois-Hämeen Isännöinnille. Työntekijä varaa ja valitsee itse asunnon sekä sopii muista asumiseen liittyvistä käytänteistä. Tarvittaessa vuokralaista voidaan pyytää esittämään työsopimus. Jos työsopimus työpaikalla päättyy ennen 30.4.2021, muuttuu vuokra normaaliksi.

Vuokrahuojennuksen kohteina olevia asuntoja on varattu rajattu määrä. Vuokrahuojennus koskee vain kaupunkikonsernin omistamia kiintiöön varattuja vuokra-asuntoja. Kaupunginhallitus ja Virtain Vuokratalot Oy vastaavat viime kädessä kiintiön määrittelystä.

Kun yritys on ilmoittanut asunnonhakijan oikeudesta tehnyt varauksen asunnosta, vuokrasopimus tehdään suoraan vuokranantajan ja vuokralaisen välillä. Asunnon etsimiseen, valintaan ja vuokrasopimukseen liittyvät järjestelyt sovitaan Pohjois-Hämeen Isännöinti Oy:n kanssa. Kaupunki ja Pohjois-Hämeen Isännöinti Oy pidättävät oikeuden tarjota soveltuvaa vapaana olevaa asuntoa.

– Prosessi on pyritty tekemään mahdollisimman luontevaksi. Yrityksellä kaivataan vain tieto oikeudesta huojennukseen ja vuokralainen hakee kaupungin tai Virtain Vuokratalot Oy:n asuntoa normaalilla prosessilla,- Viitasaari selventää.

Kaupunginhallituksella on oikeus määritellä tukien tarkemmat kriteerit ja perusteet sekä tehdä lopulliset tulkinnat ja päätökset hakijan oikeutuksesta tuen saantiin. Tuen päämääränä on tukea Virtain kaupungin elinvoimaa ja kehittymistä.

Huojennus on osa niin kutsuttua elinvoimapakettia. Siihen kuuluvat myös vauvarahan nosto 4000 euroon, ilmainen asuminen opiskelijoille sekä virtolaisten korkeakouluopiskelijoiden lukuvuosittainen 400 euron stipendi.

Miten saada vuokra-asunto 50 % vuokrahuojennuksella?

  1. Yritys rekrytoi uuden työntekijän ja ilmoittaa hänen oikeudestaan vuokrahuojennukseen.
  2. Vuokralainen ottaa yhteyttä POHI:n toimistoon (03 4755779, toimisto@pohi.fi), joka ehdottaa vapaina olevia asuntoja.
  3. Mikäli sopiva asunto löytyy kiintiöstä, tehdään normaaliin tapaan vuokrasopimus.
  4. Vuokrasopimus on määräaikainen jatkuen alennetulla vuokralla korkeintaan 30.4.2021 saakka. Tämän jälkeen vuokrasopimus voi jatkua toistaiseksi voimassaolevana normaalilla vuokralla.
  5. Vuokralaisen vakituisen osoitteen on oltava kyseisessä asunnossa tarkistuspäivänä 31.12.2020.
  6. Kaupunki pidättää oikeuden vaatia normaalinsuuruisen takuuvuokran ennen vuokrasuhteen alkamista mahdollisesti vuokralaisen aiheuttamien vaurioiden kattamiseksi.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI