Virrat lähdössä mukaan Erä-ja luontokulttuuri-museohakuun

0

Jarkko Ruohola/J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina yksimielisesti  jatkaa  Erä- ja luontokulttuuri-museohakuun liittyvää asian valmistelua. Tavoitteena on jättää hakemus tammikuun loppuun mennessä.

Suomen Metsästysmuseo on avannut kilpailun erä- ja kulttuurikeskuksen sijaintipaikkakunnasta. Suomeen on syntymässä uusi kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä Erä-ja luontokulttuurimuseo.

Päämääränä on rakentaa metsästyksen, kalastuksen, luonnontuotteiden keräilyn, retkeilyn ja yleisesti ottaen luonnon virkistyskäytön ja sen kestävän hyödyntämisen, kokemisen ja esittelyn keskus. Uuden museon tavoitteena on 100000 kävijää vuodessa ja viiden miljoonan euron vuotuiset aluetaloudelliset vaikutukset.

Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari kertoo, että ensimmäisen kierroksen jälkeen jatkaa neljä hakijaa.

– Museon taustalle tulisi yhdistys, joka mahdollistaisi monia toimijoita ja ministeriön rahoitusmahdollisuuden. Hanke ei kaatuisi näin ollen pelkästään kaupungin niskaan. Toki kaupunki voisi olla mukana yhteistyössä.

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa Virtain Yrityspalvelu Oy:n myymään omistamansa Lekatie 4:ssä sijaitsevan teollisuushallin sekä päättää aloittaa valmistelut määräalan myymiseksi, tonttijaon laatimiseksi ja tontin lohkomiseksi. Maapohjan myyntihinta on alueen myyntihinnan mukaisesti 0,84 euroa/neliömetri.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi marraskuun lopun taloustilanteen. Kaupunginjohtaja Viitasaaren mukaan korona vei verotuloja vähän ja on myös vähentänyt kuluja joltain osin.

– Eikoissairaanhoito voi tuoda takaisin, mitä on kuluissa säästetty. Valtion osuuksia on jaettu avokätisesti viime vuoden aikana ja on auttanut meitä taloustilanteessa. Säästöjen ja valtionosuuslisäyksien  ansiosta päästäisiin noin miljoonan euron ylijäämään. Pohdinnan arvoista on, kannattaako  meidän hyödyntää ylijäämä jonain varauksena tuleville vuosille, esimerkiksi yhtenäiskoulun rakentamisesta liittyviin kuluihin.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtaja Juha Viitasaaren irtisanoutumisilmoituksen siten, että hänen viimeinen virkasuhdepäivänsä on 28.2.2021. Siirtymäajan vt. kaupunginjohtajana toimii hallintojohtaja Henna Viitanen.

Päätettiin muuttaa elinkeinopäällikön virkanimike elinvoimapäällikön virkanimikkeeksi ja myöntää sille täyttölupa 1.2.2021 alkaen. Elinkeinopäällikön virka on vapautunut 1.11.2020 ja sitä on hoidettu sen jälkeen sisäisin järjestelyin.

Virtain lukion kehittämisryhmään nimettiin kaupunginhallituksen edustajana hallituksen puheenjohtaja ja lisäksi merkittiin tiedoksi, että yritys- ja markkinointikoordinaattori Kaisa Vanhala toimii elinvoimaosaton edustajana työryhmässä.

Hyväksyttiin yksimielisesti tiedoksi kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi valtuutettujen Teemu Kontoniemen, Jarmo Vehmaan, Anssi Nymanin ja Sanna Kankaan sekä varavaltuutettujen Auli Arpiaisen ja Pirjo-Liisa Rouniolan eroilmoituksen Kokoomuksen valtuustoryhmästä sekä ilmoituksen Virtain Valtti-valtuustoryhmän perustamisesta ja heidän liittymisensä uuteen valtuustoryhmään.

-jr


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI