Virroilla esitetään lisämäärärahaa teollisuusalueen maarakennustöihin

0
(JR/J-Pnews)
Oma artikkelimainoskamppis kevät2021

Jarkko Ruohola/J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunginhallitus on päättänyt 22.3. pitämässään kokouksessa esittää 90.000 euron lisämäärärahaa kunnallistekniikan hankeryhmään maanrakennustöitä varten. Jita Oy on esittänyt vuokrata kaupungilta kiinteistöstä Mustakorpi noin 3500 neliömetrin määräalan varastointialueeksi. Kyseisellä alueella on nykytilassaan puustoa ja se ei näin ollen sellaisenaan sovi varastoalueeksi. Puusto tulee hakata ja alue kokonaisuudessaan perustaa. Kaupungin on tarkoitus laatia Jita Oy:n kanssa 10 vuotinen vuokrasopimus, josta tehdään erillinen päätös myöhemmin.

Käpylän Mega Oy:lle päätetiin myydä kaksi maa-aluekiinteistöä Vaskiveden kylästä hintaan 330,00 euroa. Kaupungin omistajohjauksen mukaisesti Kiinteistö Oy Tyrkönrivi on myynyt rivitalorakennuksen aimemmin mainitulle yhtiölle vuokraoikeuksineen. Käpylän Mega Oy on ollut halukas ostamaan kokonaisuudessaan kiinteistön , jossa rivitalo sijaitsee sekä myös viereisen Virtain kaupungin omistaman maakiinteistön.

Valtuustolle esitetään 30.000 euron lisämäärärahaa sosiaali-ja terveystoimen kalustohankintaaan hoitokoneen hankkimiseksi hammashoitoa varten. Tämän vuoden talousarvioon on varattu myös määräraha yhden hammashoitokoneen uusimiseen. Nyt on myös tarve uusia myös toinen hoitokone. Myös leasing-vaihtoehtoa selvitetään.

Valtuustoaloite hissien rakentamisesta kerrostaloihin päätettiin esittää valtuustolle tiedoksi merkittäväksi ja loppuun käsitellyksi.

– Jos kapunki jollain lailla rahoittaisi hissi-investointeja avustuksella tai muulla rahoituksella, pitäisi asia ottaa esille ensi syksynä talousarvion käsittelyn yhteydessä. Hissiasian käsittely voi toki jatkua, mutta valtuustoaloitteen käsittely on nyt loppuun käsitelty  kertoo vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen.

Keiturin Sote Oy:n hallituksen päätös palkkalaskentapalveluiden jatkamisesta Momentra Pirkanmaan Oy:n kanssa puolella vuodella merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallitus kävi myös asiasta ohjauskeskustelun Keiturin
Sote Oy:n palkanlaskentapalveluiden toteutuksesta 31.10.2021 jälkeen. Palkkalaskentapalveluista ei tehty tässä vaiheessa päätöstä.  Asiaa jatkovalmistellaan asian kokonaisuutta ajatellen.

Merkittiin tiedoksi Heidi Loukiaisen ilmoitus kieltäytymisestä ottaa vastaan elinvoimapäällikön virka. Kaupunginhallitus valitsi Loukiaisen kyseiseen virkaan 25.2. ja hän on ilmoittanut 19.3. ettei ota virkaa vastaan.

– Kaupungin hallintosäännön mukaan kieltäytymisen seurauksena tullaan muilta virkaa hakeneilta tiedustelemaan, onko heidän hakemuksensa vielä voimassa. Tiedustelun jälkeen sitten päätetään jatkotoimista seuraavassa hallituksen kokouksessa, avaa jatkotoimia, vt.kaupunginjohtaja Viitanen. -jr


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI