Virroilla se onnistuu!

0

Virroille enemmän elämää elinvoimapaketilla

Virtain kaupunginhallitus esittää valtuustolle vauvarahan nostamista 4000 euroon, virtolaisten opiskelijoiden tukemista 400 euron stipendillä sekä asuntojen tarjoamista opiskelijoille ilmaiseksi ja työntekijöille puoleen hintaan. Tällä elinvoimapaketilla tartutaan kaupunkistrategian tavoitteeseen pysäyttää väestön väheneminen vuoteen 2021 mennessä.

”Elinvoimapaketilla pyritään saamaan hyötyä mahdollisimman monelle. Samalla, kun houkuttelemme uusia asukkaita, haluamme palkita nykyisiäkin hyvästä valinnasta olla virtolaisia,” avaa kaupunginjohtaja Juha Viitasaari.

Asukkaiden houkuttelun lisäksi taustalla on myös taloudelliset tekijät. Vuonna 2019 Virtain kaupunki sai tulonaan keskimäärin valtionosuuksia 3 495 euroa asukasta kohden ja kunnallisverotulot 2 814 euroa asukasta kohden.

”Luonnollisesti varmistamalla sekä Virtain pito- että vetovoima pidämme paikkakunnan elinvoimaisena, koulut käytössä sekä helpotamme yritysten työntekijöiden ja harjoittelijoiden rekrytointia.”

Vauvaraha 4000 euroon ja opiskelijoille stipendi

Mikäli valtuusto hyväksyy esitetyn elinvoimapaketin, nousee vauvaraha 4000 euroon. Uudessa mallissa heti syntymän jälkeen annettava huomionosoitus nostettaisiin nykyisestä 4000 eurosta 500 euroon. Tämän jälkeen seuraavan seitsemänä vuotena virtolaislapsi ansaitsisi 500 euroa vuodessa, mikäli hän asuu Virroilla vuodenvaihteessa. Korotus koskee vuoden 2020 alusta ja sen jälkeen syntyneitä.

Esityksenä on myös 400 euron stipendi korkeakouluopiskelijoille. Stipendi koskisi kaikkia, jotka opiskelevat tutkintoon johtavassa koulutuksessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Edellytyksenä olisi, että hakija asuu 31.12. paikkakunnalla. Stipendi haetaan vuosittain syksyllä ja maksetaan alkuvuodesta.

”Tällä kannustetaan virtolaisia lisäämään osaamistaan, opiskelijoita asumaan Virroilla ja hyödyntämään jo erittäin toimivia etä- ja monimuoto-opiskelumahdollisuuksia. Stipendi korvaa myös esimerkiksi joukkoliikenteen alennuksia, joita monissa kaupungeissa ulkopaikkakuntalaiselta jää saamatta,” Viitasaari avaa.

Opiskelija-asuntoja ilmaiseksi, työasuntoja puoleen hintaan

Paketin painopisteenä on myös tarjota houkuttelevaa asumista opiskelijoille ja työntekijöille. Opiskelija-asunnoista esitetään tarjottavaksi 20 asuntoa ilman vuokraa 2. asteen ja korkea-asteen opiskelijoille lukuvuodeksi 1.9.2020–31.5.2021. Maksettavaksi jää vain vesi- ja sähkökulut. Edellytyksenä on, että asunnon hakija on opiskelija ja kirjoilla kyseisessä asunnossa. Sen lisäksi, että tämä mahdollistaa asumisen Virroilla, pyritään helpottamaan yrityksille harjoittelijoiden saamista muilta alueilta.

Lisäksi tarjotaan yritysten työntekijöiden käyttöön vuokra-asuntoja 50 % alennuksella, mikäli elinvoimapaketti hyväksytään. Tavoitteena on helpottaa työvoiman saantia ja houkutella potentiaalisia muuttajia asumaan ja työskentelemään Virroille. Ehtona on, että vähintään yhdellä kotitalouteen muuttavalla henkilöllä on työsopimus vuokra-ajalle alueella sijaitsevaan yritykseen. Varaus asuntoon tehdään yrityksen toiveesta.

Vaatimuksena, että henkilö on kirjoilla Virroilla 31.12. Poikkeuksena ovat alle 10 kuukauden määräaikaiset sopimukset. Työasunto-kokeilu on voimassa 1.5.2021 saakka, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuisi täysihintaisina. Asuntoja tarjotaan kokeiluun 10 kappaletta.

Molemmissa asumisen kokeiluissa kaupunki pidättää oikeuden tarjota soveltuvaa vapaana olevaa asuntoa. Kaupunginvaltuusto päättää elinvoimapaketista kokouksessaan 23.3.


 

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI