Virtain kaupungihallitus päätti kokouksessaan – Marttisen saarta kehitetään edelleen

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupungihallitus päätti kokouksessaan 23.11. seuraavasti:

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina jatkaa Marttisen saaren kehittämissuunnitelman edistämistä ja päätti hankkia ohjausryhmän esityksen mukaisesti konsepti- ja ideasuunnitelman. Ohjausryhmä oli ollut vahvasti sitä mieltä, että alueen kehittämistä jatketaan eteenpäin. Kehittämiseen liittyvät palveluhankinnat tekee kaupunginjohtaja.

Kehittäminen vaatii myös alueelle myös kaavoitusprosessin. Pienemmät kohteet voivat toki toteutua ilman kaavoitusprosessin käynnistymistä.  Aikataulua ei ole. Kaupunginjohtaja Juha Viitasaaren mukaan Marttisen saaren kehittäminen on haastava ja samalla mielenkiintoinen tehtävä.

– Asiassa edetään ympäristöä kunnioittaen. Alueelta löytyy historiallisesti suojeltavia kohteita ja ainutlaatuista luontoympäristöä. Edellä mainituista syistä minkäänlaisia lasipalatseja saarelle ei nouse, toteaa kaupuginjohtaja Viitasaari

Päätettiin ostaa Eskola-niminen kiinteistö 28391 euron kauppahinnalla. Alueen suuruus on runsaat 2,5 hehtaaria. Kiinteistö sijaitsee Hietalanpolun vieressä lähellä uuttaa koirapuistoa. Kaupunki on aiemmin hankkinut viereisen alueen. Molemmat kohteet rajoittuvat valtatie 23:n ja Hiekkarannan väliselle alueelle. Kaupunginjohtaja Juha Viitasaaren mukaan nyt ostetulle alueelle ei ole vielä käyttösuunnitelmaa, mutta se kaupungin kannalta hyvää aluetta.

Killinkosken kyläyhdistys ry:n saamalle 32000 euron suuruiselle välirahoitukselle myönnettiin jatkoaikaa 31.12.2021 saakka. Wanhan tehtaan matkailuhanketta ei ole voitu toteuttaa vuonna 2020 koronapandemiatilanteen johdosta. Pirkanmaan Ely-keskus on myöntänyt myös hankkeelle jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että kulttuurikaupunkihaun kustannukset jaetaan edelleen kaupunginhallituksen, kulttuuritoimen ja Liikelaitos Marttisen kesken vuosina 2021-2027.  Vuosille 2021-2027 varataan yhteensä enintään 148 621,89 euron (yht. 22,71 euroa /asukas) määräraha Tampereen ja Pirkanmaan mahdollisen Euroopan kulttuurikaupunki 2026-toiminnan rahoitusta varten. Vuoden 2021 osuudeksi varataan siitä 2617,60 euroa (0,40 euroa/asukas). Rahoitus toteutuu, mikäli Tampere ja Pirkanmaa valitaan Euroopan kulttuurikaupungiksi vuonna 2026.

Kulttuurikaupunkitoiminnalle vaihtoehtoisen suunnitelma B:n rahoitukseksi varataan vuosille 2021-2027 yhteensä 10 prosenttia kulttuurikaupunkitoiminnalle varattavasta määrärahasta eli enintään 14862,19 euroa. Vuoden 2021 osuudeksi siitä varataan enintään 0,40 euroa/asukas eli 2617,60 euroa. Suunnitelma B toteutetaan, mikäli Tamperetta ja Pirkanmaata ei valita Euroopan kulttuurikaupungiksi 2026. Vuodelle 2021 kulttuurikaupunkihankkeeseen liittyvät kustannukset katetaan valtuuston 16.11. 2020 hyväksymän talousarvion puitteissa.

Virtain kirkossa järjestettävässä itsenäispäivän juhlassa pitää juhlapuheen kaupunginjohtaja Juha Viitasaari. Musiikkiesityksen teemana on Itsenäisyyden virrat– suomalaista sielunmaisemaa. Konsertissa esiintyvät Hannu Kiiski sello, Simo Mäkinen tenori ja Elina Pikkuhookana piano. Juhla nähdään myös verkossa. -jr


 

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI