Virtain kaupungin taseessa ylijäämää 1,2 miljoonaa euroa

0
(JR/J-Pnews)
Oma artikkelimainoskamppis kevät2021

Jarkko Ruohola/J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen kokouksessaan 31.3.2021. Tilinpäätöksen tulos muodostui 2,4 mijoonaa euroa positiiviseksi. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tulos muodostuu noin miljoona euroa ylijäämäiseksi. Taseen kertynyt ylijäämä on vuoden 2020 lopussa siten 16,6 miljoonaa euroa.

Hyvään tulokseen auttoivat kertaluonteiset valtionosuudet (1,8 milj.euroa), mutta myös käyttötalous toteutui kokonaisuutena hieman talousarviota alhaisemmalla tasolla. Verotulot puolestaan jäivät sekä talousarviota että vuotta 2019 alhaisemmalle tasolle, mutta kuitenkin toteutuivat synkkiä ennusteita myönteisemmin. Verotulot olivat runsaat 22.750.00 milj.euroa (-0,7 %).

Käyttötaloutta helpottivat erityisesti erikoissairaanhoidon menojen toteutuminen talousarviota huomattavasti alhaisemmalla tasolla sekä vuonna 2019 hyväksytyn tasapainottamisohjelman toteuttaminen.

Koronaepidemia näkyi erityisesti toimintatuotoissa sekä hoitotarvikkemenojen ja testauskulujen kasvuna.  Kokonaisuutena toimintakate vahvistui noin 0,455 miljoonaa euroa ja vuosikate 3,730 miljoonaa euroa.
Erikoissairaanhoidon hoitovelan kasvu asettaa kasvupaineita menoille tulevaisuudessa kuten myös koronaepidemian vaikutukset muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeeseen.

Investointimenot olivat vuonna 2020 korkealla tasolla erityisesti koulurakentamisen johdosta investointien nettomäärän ollessa 11,3 miljoonaa euroa. Merkittävät investoinnit olivat yhtenäiskoulu 8,8 milj. euroa (TA 10,0 milj. euroa), Vaskiveden koulun peruskorjaus 0,671 milj.euroa (TA 0,675 milj. euroa) ja kunnallistekniikka 0,747 milj. euroa (TA 0,835 milj. euroa). Uuden yhtenäiskoulun rakennuskustannukset ovat 17,5 milj. euroa. Koulunkäynti uudessa koulussa aloitetaan syyslukukauden 2021 alussa. Myös hyvinvointipuisto valmistui viime vuoden aikana.

Merkittävistä investoinneista huolimatta lainamäärä kasvoi talousarviossa ennakoitua vähemmän. Uutta lainaa nostettiin viisi miljoonaa euroa yhtenäiskoulun rakentamiseen. Asukaskohtainen lainamää nousi 2353 euroon asukasta kohden (2019 1782 euroa/asukas) ollen kuitenkin edelleen selkeästi kuntakentän keskiarvoa alhaisempi (3478 euroa/asukas).

Virtain uusi kaupunginjohtaja Henna Viitanen. (J.Ruohola)

– Tasapainoisesta tilanteesta on hyvää jatkaa eteenpäin. Tiukasta kulukurista, mutta myös elinvoimaa tukevista päätöksistä, tulee pitää jatkossakin kiinni, korostaa vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen.

– Yleisesti heikkenevä kuntatalous, isot investoinnit ja soteuudistus sekä tulevaisuuden haasteet luovat kuitenkin varjoja tulevaisuuteen. Tiukasta kulukurista, mutta myös elinvoimaa tukevista päätöksistä tulee pitää kiinni. Vain sillä voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Meillä on täällä hyvä asua ja olla. Viestitään tätä myös muille ja toivotetaan uudet virtolaiset tervetulleeksi. Täällä on tilaa meille jokaiselle. Puhalletaan yhteen hiileen kotikuntamme elinvoiman edistämiseksi, toivoo Henna Viitanen.

Hyväksyttiin Pohjois-Pirkanmaan yhteisen yhteistyö- ja valmisteluryhmän perustaminen. Lisäksi edellytetään ,että ryhmällä on puheenjohtaja ja sihteeri. Ryhmän sihteeriksi nimetään Virtain kaupunginjohtaja. Myös kaupungien ja kuntien hallituksille tulee toimittaa valmisteluryhmän muistiot. Ruoveden kunta on esittänyt, että Pohjoisen- Pirkanmaan alueelle ( Juupajoki, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Parkano, Ruovesi ja Virrat ) perustetaan yhteinen valmisteluryhmä maakunnan ja YTA-alueiden sote uudistuksen valmistelun tueksi.  Asian ovat jo käsitelleet Mänttä-Vilppula, Parkano ja Kihniö.

Kuntavaalien 2021 yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi määrättiin Kisapirtti.

Paikan muutos liikuntahallita Kisapirtille johtuu Rantatien remontista. Laitosten ennakkoäänestyspaikat säilyvät entisellään. Vaalipäivän äänestyspaikoista  kaupungin taajaman osalta päätettiin, että keskusta-pohjoisen äänestyspaikka on liikuntahalli ja keskusta-eteläisen Kisapirtti. Kyläkuntien äänestys paikat ovat entiset. Vaalilautakuntien ja -toimikuntien täydentäminen jätettiin pöydälle. Vaalien ulkomainonnan paikoiksi päätettin keskustan osalta tori-alue ja Virtaintiellä Opistotalon ja musiikkiopiston välinen maasto.  Killinkoskella on myös kunnan järjestämä paikka.
Mainonnasta ei peritä maksua.

Täyttöluvat myönnettiin laaja-alaiselle erityisopettajalle 1.8. alkaen sekä Killinkosken päiväkodin että Koivurinteen päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään elokuun alusta lukien.
Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalojen yhtiökokousedustajlle annettiin ohjeistuksena yhtiökokoukseen kirjaus, että yhtiöllä tulee olla toimitusjohtaja ja allekirjoitusoikeuksiin lisättiin toimitusjohtaja. -jr


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI