Virtain kaupunginhallituksen kokouksen päätöksiä

0
Samassa "laivassa" ollaan... (Kuva: Virrat kaupunki)
AA-OULU_mini

VIRTAIN KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUKSESSA 27.4.2020 KÄSITELLYT ASIAT

 Keiturin Sote Oy:n ajankohtaiskatsaus

Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja tuli esittelemään kokoukseen yhtiön ajankohtaisia asioita. Kaupunginhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi työryhmän arvioimaan tehostetun palveluasumisen tarvetta ja ratkaisuja tulevaisuudessa.

Tilannekatsaus Korona-ajan tehdyistä toimenpiteistä ja yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen Virtain kaupungilla koronapandemian johdosta

Kansallisia rajoituksia ei ole tässä vaiheessa jatkettu muilta osin kuin yli 500-hengen tapahtumien osalta heinäkuun loppuun. Tapahtumien rajoittaminen heinäkuun loppuun pakottaa Virtain kaupungin peruuttamaan muun muassa JuhannusVirrat-toritapahtuman ja Muksufestarit.

Virtain kaupunki käynnisti yhteistoimintamenettelyn lähettämällä 14.4.2020 kutsun ja neuvotteluesityksen 20.4.2020 pidettävään yhteistoimintaneuvotteluun. Seuraava yhteistoimintaneuvottelu järjestetään 28.4.2020.

Käynnistettyjä toimenpiteitä ovat olleet mm. tehtäväkuva- ja työaikamuutokset, vuosilomien ja säästövapaiden käyttäminen sekä harkinnanvaraisten, palkattomienvapaiden myöntäminen. Neuvotteluosapuolten yhteinen näkemys oli, että tähän mennessä tehdyt toimenpiteet ovat olleet oikeita ja niitä tulee jatkaa.

Koronaepidemialla tulee olemaan vaikutusta kuntatalouteen sekä vuonna 2020 että tulevina vuosina. Vaikutukset ilmenevät sekä verotulojen ja toimintatuottojen alenemana että lisääntyneinä kustannuksina. Toimintaa on edellä kuvatusti pyritty sopeuttamaan tarvetta vastaavaksi mm. sisäisin henkilöstösiirroin sekä pitämällä säästö vapaita, lomia ja palkattomia vapaita sekä lyhentämällä työaikaa. Lomien pitämisellä tässä vaiheessa voidaan vähentää sijaiskustannuksia normaaliin kesäloma-aikaan, säästövapaiden pitäminen alentaa lomapalkka velkaa, jolla on positiivinen tulosvaikutus säästövapaan pitämisvuonna. Palkattomien vapaiden pitäminen luonnollisesti alentaa henkilöstökustannuksia.

Kaupunginhallitus merkitsee yhteistoimintaneuvottelujen tilanteen sekä arvion talousvaikutuksista tiedoksi.

Talousarvion 2020 toteutuminen 31.3.2020 tilanteen mukaisena

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, että toimielimen on käsiteltävä taloustilanteensa vähintään kerran kuussa. Kaupunginhallitukselle toteuma raportoidaan toimielimittäin.

Maaliskuun tilanteessa menot ovat kaikilla osastoilla lähes talous arvion puitteissa (laskennallinen toteuma% 25 %). Tuottojen jättämä johtuu pääosin tulojen epätasaisesta kertymästä vuoden aikana. Verotulojen kertymä on toistaiseksi ollut hyvällä tasolla. Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2020 talousarvion toteuman 31.3.2020 tilanteen mukaisena tiedoksi.

Kaavoitus- ja kehittämispäällikön virka / Saapuneet hakemukset

Kaavoitus- ja kehittämispäällikön virka on ollut julkisesti haettavana 27.3. – 24.4.2020 välisen ajan. Määräaikaan mennessä hakemuksia virkaan saapui kaksi, Saija Kärkkäinen ja Pekko Sangi. Kaupunginhallitus päätti haastatella molemmat virkaa hakeneet henkilöt.

Lausunto koskien sähkökaapelin rakentamista Marttisenalaisen alitse sekä valmistelulupaa

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy hakee vesilain mukaista lupaa sijoittaa 20 kV:n sähkökaapeli Marttisenalaisen vesistöön ja vesiväylän alittamiseen. Alueen sähkönjakelun käyttövarmuus parantuu, kun neljä myrskytuhoille alttiina olevaa, samassa johtoaukossa yhteispylväsrakenteessa kulkevaa keskijännitejohtolähtöä korvataan maakaapelilla. Hankkeen toteutusaikataulu on kesäkaudella 2020. Hakijan mukaan hankkeella ei ole vaikutusta vesiliikenteeseen eikä hanke ei sanottavasti vaikuta vesioloihin. Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta sähkökaapelin sijoittamisesta ja töiden aloittamisesta hakijan esittämällä aikataululla. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

KL-Kuntahankinnat puitesopimukseen liittyminen Palvelimet, verkon laitteet, tallennus- ja varmistusratkaisut

Kuntien tulee hankintalain (1397/2016) 25 § mukaan kilpailuttaa yli 60 000 euron tavara- ja palveluhankinnat. Kuntahankintojen yhteishankintaan sitoutuminen todentaa hankintojen tekemisen julkisten hankintojen lainsäädännön mukaan kilpailutetulla puitesopimuksella. Kaupunginhallitus päättää liittyä Kuntahankintojen puitesopimukseen palvelimet, verkon laitteet, tallennus- ja varmistusratkaisut 2017-2021 koskien tuotealueita 1. palvelimet ja 3. tallennus- ja varmistus ratkaisut. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 Edustajan nimeäminen Monetra Pirkanmaa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi Monetra Pirkanmaa Oy:n yhtiö kokoukseen Kaisa Jaatisen.

Edustajan nimeäminen PoKo ry:n hallitukseen

Kaupunginhallitus nimesi Virtain kaupungin edustajaksi (paikallinen julkinen taho) kaupunginjohtaja Juha Viitasaaren Poko ry:n hallitukseen.


 

 

 

 

 

 

 

 

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI