Virtain kaupunginhallitus | Henna Viitanen nousemassa Virtain kaupunginjohtajaksi

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.2. seuraavaa:

Virtain kaupunginhallitus päätti 15.2. pitämässään kokouksessa puheenjohtajansa esityksestä esittää täysin yksimielisesti kaupunginvaltuustolle virtolaisen, hallintotieteiden maisteri Henna Viitasen valitsemista Virtain kaupunginjohtajan virkaan. Henna Viitanen toimii tällä hetkellä kaupungin hallintojohtajana. Hän oli antanut suostumuksensa virkaan valinnalle.

Henna Viitanen

Kaupunginhallitus toteaa, että vallinnan perusteluina on viran kelpoisuusehtojen täyttyminen sekä kokemus kaupunginjohtajan tehtävien hoitamisesta, kuntakonsernin johtamisesta ja henkilöjohtamisesta. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. ja että vaali on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7§ 3 momentin mukaisesti ehdollinen.

Kaupunginjohtaja Juha Viitasaaren mukaan ei ole pohdittu hallintojohtajan tehtävien järjestelyistä.

Juha Viitasaari

– Sijaisjärjestelyin tullaan etenemään muutama kuukausi eteenpäin hallintojohtajan tehtävien hoitamisesta. Joko vanha -tai uusi valtuusto päättää miten hallintojohtajan tehtävässä edetään. Virtain kaupunginjohtajaksi haki viisi henkilöä. Virtain kaupunginvaltuusto tekee päätöksen kaupunginjohtajavalinnasta ensi maanantaina.

 

Päätettiin esittää valtuustolle hallikiinteistön myymistä Wirtain Metalli Oy:lle Ahjolan teollisuusalueelta 504 000 euron kauppahinnalla sekä ensin mainitusta kiinteistöstä noin runsaan 25000 neliömetrin määräalan 0,84 euron neliömetrihinnalla. Toteutuessaan kiinteistökauppa mahdollistaisi samaan konserniin kuuluvien Wirtain Metalli Oy:n ja nykyisen Ähtärissä toimivan Aisikon Oy:n toimintojen yhdistämisen Virroilla toimivaksi yrityskokonaisuudeksi. Teollisten toimintojen yhdistäminen toisi Virroille uusia työpaikkoja ja yritysten synergiahyödyn ansiosta myös uutta laajentumispotentiaalia. Yrityksen antaman tiedotteen mukaan investoinnin myötä Virroille syntyisi ensivaiheessa noin 20 ja kasvusuunnitelma huomioiden lähivuosina yhteensä noin 30 uutta työpaikkaa, nykyisten 20 työpaikan lisäksi.

Valtuustolle esitetään kunnallistekniikan hankeryhmään 150 000 euron lisämäärärahaa, aiemmin mainitun rakentamattoman kiinteistökaupan liittyvään maa-alan kunnostamiseen. Kiinteistö on kallioisuutensa vuoksi tällä hetkellä rakentamiskelvoton. Aiemmin mainittua halli- ja maa-alueen kokonaiskauppaa varten on neuvoteltu, että kaupunki parantaa kiinteistön käyttökelpoisuutta louhimalla myytävän alueen kallioita.

Päätettiin ruoka- ja siivouspalveluiden jatkamista Tredun toimipisteessä 1.8.2021 alkaen    7 e/ henkilö nykyisen palvelukuvauksen perusteella. Kaupungille syntyvien kulujen kattamiseksi valtuustolle esitetään 23 000 euron nettomääräisen lisämäärärahan myöntämistä. Virtain lukio toimii Tredun tiloissa.

Merkittiin tiedoksi sivistyslautakunnan esittämät toimenpiteet omatoimikirjastoa koskevan valtuustoaloitteen johdosta ja esittää valtuustolle, että aloite on loppuun käsitelty. Edellytyksenä tälle on kuitenkin, että sivistystoimi edistää omatoimikirjaston käyttöönottoa riippumatta avustushaun tuloksesta. Omatoimikirjastoa varten on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta haettu 17 100 euron avustusta hankkeen toteuttamiseksi vuosien 2021-2022 aikana. -jr


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI