Virtain kaupunginhallitus päätti

0
Samassa "laivassa" ollaan... (Kuva: Virrat kaupunki)

Virtain kaupunginhallituksen päätöksiä 29.6.2020

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan virka / Saapuneet hakemukset                              Virkaan saatiin kaikkiaan kymmenen hakemusta. Haastatteluun päätettiin kutsua YtM Jenni Halava, TtM Minna Koskinen
ja VM, KM Kati Rekola. Haastattelut järjestetään heinäkuun 2020 aikana.

Talousarvion 2020 toteuma 31.5.2020 tilanteessa
Todettiin talousarvion tilannekatsaus.

Elinvoimapaketin vuonna 2020 syntyvien kulujen kattaminen
Virtain kaupunki on päättänyt nostaa vauvarahan 4000 euroon, tarjota ilmaista asumista opiskelijoille lukukaudelle 2020–
21, antaa yritysten uusille työntekijöille määräaikaisen 50 % vuokrahuojennuksen sekä tarjota 400 euron lukuvuosittainen stipendi korkeakouluopiskelijoille. Päätettiin kaupunkikonsernin toimintamallista syntyvien kulujen kirjaamisesta.

Vuoden 2021 talousarvion laadintaohje Hyväksyttiin laadintaohje vuodelle 2021

Kaupunginjohtajan sijaisuusjärjestelyt kesällä 2020 Todettiin sijaisjärjestelyt kaupunginjohtajan vapaan ajalle.

Nuorisokeskuksen yhtiöittämis-/ säätiöittämisselvityksen aloittaminen Nuorisokeskus Marttinen toimii liikelaitoksena. Toiminnan kehittämiseen on pohdittu erilaisia mahdollisuuksia. Merkittiin
tiedoksi alustava suunnittelu selvityksen tekemiseksi yhteistyössä nuorisokeskus Piispalan kanssa.

Kaupunginvaltuuston 22.6.2020 päätösten täytäntöönpano Kaupunginhallitus päätti panna toimeen kaupunginvaltuuston päätökset. Valtuustoaloite tietotekniikan koulutuksen toteuttamiseksi henkilöstölle ja valtuutetuille annettiin hallinto- ja elinvoimaosaston valmisteltavaksi.

Koulutoimen täyttölupa-anomukset
Päätettiin myöntää anotut täyttöluvat.

Esiopetuksen ja aamu-ja iltapäivähoidon täyttölupa-anomukset
Päätettiin myöntää anotut täyttöluvat.

Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä
Merkittiin tiedoksi.


 

JÄTÄ KOMMENTTI