Virtain kaupunginvaltuusto päätti elinkeinotoiminnan käytössä olevien kiinteistöjen kehittämissuunnitelmasta

0
Virtain kaupunginvaltuuston kokous pidettiin tällä kertaa maananantai-iltana teams- kokouksen merkeissä Marttisen vanhassa pappilassa. Paikanpäällä oli seitsemän valtuutettua. (Jarkko Ruohola)
Oma artikkelimainoskamppis kevät2021

Jarkko Ruohola/J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunginvaltuusto päätti maanantai-iltana teams-kokouksessa kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Kolmen yksilöityyn teollisuushalliin liittyvä toimintakokonaisuus siirretään perustettavalle yhtiölle varoineen ja velkoineen noudattaen liiketoimintasiirron perusteita. Uuden yhtiön toimintaan yhdistetään myöhemmin Virtain Yrityspalvelun toiminnot.

Asiaa on valmisteltu jo pitemmän ajan. Valtuutettu Risto Saarinen (sd.) oli tyytyväinen siitä, että toiminnot tulevat yhden yhtiön alle, joka selkeyttää toimintaa ja lainvoimaisuutta.  Pentti Tikkanen (kok.) muistutti , että kuntien tuki yrityksille on ollut kielletty jo EU:n liittymisestä 1994 lähtien.
– Asiaan tuli tiukempi ote kuntalaissa vuonna 2015, jolla säädettiin yhtiöittämisvelvoite niille toiminnoille, joissa kunta toimii ns. vapailla markkinoilla..
Reijo Koskela (kesk.) oli sataprosenttisesti kaupunginhallituksen esityksen takana.
Päätettiin hyväksyä johtajasopimus kaupunginjohtaja Henna Viitasen kanssa ja delegoida johtajasopimuksen allekirjoittaminen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle.
Hyväksyttiin 30.000 euron lisämääräraha hammasahoidon hoitokoneen hankintaan.
Mustakorpi-nimisen kiinteistön noin 3200 neliömetrin suuruisen määräalan maanrakennustöihin myönnettiin 90.000 euron lisämääräraha. Risto Saarinen (sd.) piti määrärahan myöntämistä erittäin myönteisenä elinvoimapoliittisena tekona.
Lastensuojeluun päättiin perustaa 1.5.2021 alkaen sosiaaliohjaajan virka. Opetustoimeen päättiin perustaa kaksi esiluokanopettajan virkaa. Virat tulevat syksyllä aloittavaan uuteen yhtenäiskouluun. -jr

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI