KOLUMNI | Kuntavaltaa annettu jo liiaksi viranhaltijoille!!

0

PENTTI HAUTALA

Kunnallisessa päätöksenteossa ovat viranhaltijat ottaneet viime vuosina, kuin vaivihkaa, huomattavasti lisää valtaa itselleen. Mutta ei salaa. Hallitukset ja valtuustot ovat päätöksillään sen mahdollistaneet hyväksymissään hallintosäännöissä.

Toimittaja Pentti Hautala

Nyt voidaankin kysyä – Ovatko kuntien- ja kaupunkienvaltuustot vain ”kumileimasia”?

Virahaltijoiden vallankäytön haltuunotto on kuitenkin vähintäänkin ”kaksipiippuinen juttu”. Joissakin tapauksissa tämä on oikeutettuakin, ovathan he toimialansa osaavia ammatti-ihmisiä. Rohkeasti todettuna, tarvitaanko luottamushenkilöiden valtuustoja, hallituksia ja eri lautakuntia enää laisinkaan?

Kun luottamushenkilöt ovat arkoja päättämään sekä ottamaan kantaa ja esittämään mielipiteitään, niin viranhaltijat alkavat käyttämään tilannetta hyväkseen. Ajaudutaan sellaiseen toimintaan, että päättäjät eivät päätä todellisuudessa oikeastaan mistään. Kaikki asiat saavat sellaiset ratkaisut kuin johtavat viranhaltijat, muutaman johtavan puolueen vaikuttajan kanssa ovat halunneet.

Kunnan- ja kaupunginhallitukset, -valtuustot ja lautakunnat ovat nykyään vain  viranhaltijoiden jo päättämien asioiden hyväksymisen roolissa!

Viranhaltijat ovat viimeaikoina tehneet vain luottamushenkilöiden heille myöntämillä valtuuksilla päätöksiä hankkeissa, hankinnoissa, rakentamisessa ja henkilövalinnoissa ym.. Monia satoja vuoden aikana.

”Tavan tallaaja”, kuntalainen, saa oikeaa käytännön tietoa ja näkemystä päätöksien tekijöistä, ”mustaa valkoisella”, oman kuntansa viimeksi hyväksytystä hallintosäännöstä.

Kannattaa hankkia kyseinen hallintosääntö sekä tutustua siihen tarkasti ja ihmetellä vallakäytön nykyistä tilanetta.
Hallintosääntöjen laajasta sisällöstä selviää totuudenmukaisesti muun muassa se miten vähän esimerkiksi kaupungin- ja kunnanvaltuustoilla on päätettäviä asioita. Siitäkin huolimatta, että valtuutetut pitäisi olla ”ylimpiä”.

Hallintosääntöjen esityksissä on ollut pyrkimyksenä lisätä yhä johtavien viranhalitijoiden valtaa. Siinä on viranhaltijat onnistuneet. Valtuutetut eivät ole olleet valppaana. Ja näin on valta siirtynyt pois valtuustoilta.
Jos aivan kaikki valta annetaan kunnissa viranhaltijoille ja muutamalle johtavalle luottamushenkilölle, ollaan siinä tilanteessa, että kansan äänestämät valtuustot ovat tyystin turhia kunnissa ja kaupungeissa.

Nyt ollaan jo lähes tällaisessa tilanteessa, että kuntalaisten päättäjiksi äänestämät valtuutetut ovat ”jonnin joutavia”. Päätäntävalta on annettu pois!

Nyt keväällä on tulossa vuorostaan kuntavaalit. – Kannattaako enää äänestää mielipiteettömiä ”joo-joo” naisia ja miehiä? Ihmetyttää, mikä on tällaisten henkilöiden innostaja ehdokkuudelle ja äänestäjien kannatukselle.

Päättäjien tulisi aina muistaa, että pitäisi toimia oman kuntalaisten asukkaiden parhaaksi. Kuunnella herkällä korvalla mitä oman kunnan asukkaat toivovat.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI