Virtain päiväkodeissa henkilömitoitus lain mukainen

0
Kuvassa olevassa Koivurinteen päiväkodissa olivat henkilömitoitukset varhaiskasvatuslain mukaiset. Myös Killinkosken päiväkoti täytti lain vaatimukset. (Kuva: Jarkko Ruohola)

Jarkko Ruohola/J-Pnews
Virrat

Virtain kaupungin sivistyslautakunta on merkinnyt tiedoksi Aluehallintoviraston päätöksen. Kyseinen päätös koski pyydettyjä selvityksiä varhaiskasvatuksen järjestämisestä Koivurinteen ja Killinkosken päiväkodeissa.

Aluehallintovirasto totesi päätöksessään, että Virtain kaupungin henkilömitoitus Killinkosken ja Koivurinteen päiväkodeissa on ollut tarkasteluajankohtana 28.9.-11.10.2020 varhaiskavatuslain mukainen.

Virtain kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Elina Hakala kertoo, että mitoitusasia liittyy Aluehallintoviraston ja Valviran yhteistyössä laatimaan varhaiskasvatuksen valvontaohjelmaan, jonka mukaista valvontaa alettiin toteuttaa 1.1.2020 alkaen.

– Tämän ohjelman tavoitteena on luoda yhdenmukaiset varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan toimintamallit sekä selkeyttää valvontaviranomaisten rooleja. Vuonna 2020 valvonta kohdistui erityisesti varhaiskasvatuksen henkilömitoitukseen. Virtain varhaiskasvatuksen osalta tuota valvontaa toteutettiin vuonna 2020 tarkastelemalla kahta summittaista kahden viikon jaksoa sekä keväällä että syksyllä. Molemmilla kerroilla tarkasteltiin nimenomaan päiväkotien henkilömitoituksen toteutumista. Vuonna 2021 valvonta jatkuu yhä henkilömitoituksen osalta ja lisäksi ryhmän enimmäiskokoa valvotaan, jotta ryhmäkoon mitoitus ei ylittäisi kolmen kasvattajan mahdollistamaa mitoitusta, avaa varhaiskasvatuspäällikkö Elina Hakala.

-jr


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI